ECD

Użycie Europejskiego dokumentu mycia (ECD)

Europejski Dokument Mycia jest wydawany za zgodą Europejskiej Federacji Organizacji Myjni Cystern (EFTCO).

Stosowanie ECD wiąże się z istotnymi korzyściami:

  • jego format i struktura ułatwiają kierowcy oraz załadowcom szybkie zapoznanie się z opisem usługi wykonanej w myjni cystern,
  • unikalny system numeracji ułatwia jednoznaczną identyfikację dokumentu i zapobiega jego sfałszowaniu
  • wielojęzyczne kody mycia cystern wg EFTCO pozwalają na łatwą identyfikację wykonanych przez myjnię usług. ECD › EFTCO Codes

Stowarzyszenie EFTCO promuje dokument ECD jako model wspólnego dokumentu mycia dla myjni cystern z całej Europy. Dokument ECD został formalnie ustanowiony w dniu 1 lipca 2005.

Europejska Federacja Organizacji Myjni Cystern (EFTCO)

Polskie Stowarzyszenie Myjni Cystern jest członkiem EFTCO od dnia 1 września 2006, obok takich stowarzyszeń jak:

ATCN - Holandia
ANLIC - Hiszpania
DVTI - Niemcy
CTC - Belgia
NRTCA - Wielka Brytania
S&NTCA - Szwecja i kraje nordyckie
ALCI - Włochy
APLICA - Francja
STCA - Szwajcaria

European Tank Cleaning Stations

Aktualne numery druków ECD w naszych myjniach